Zámek v Příchovicích

Vzdálenost od Roupova – 11,5 km

Od 14. století stávala v místech dnešního zámku poblíže potoka tvrz, kterou zde tehdy vystavěli členové starého vladyckého rodu Příchovských z Příchovic. Tvrz byla tehdy kamenná a obehnaná vodním příkopem.

Zámek v Příchovicích je obdélníková patrová budova s hlavním oválným sálem vytvářejícím v zahradním průčelí pětiboký pavilonově převýšený rizalit s balkonovým portálem. Jeho posledním majitelem byl Karel Jan Nepomuk hrabě Schönbern - v té době sloužil příchovický zámek jen jako letní sídlo. V období zabrání Sudet byly v zámku ubytovány české rodiny z okupovaného pohraničí. Za druhé světové války byla v zámku zřízena nemocnice - tuberkulózní oddělení. V roce 1949 vykoupila zámek Vojenská správa v Plzni. Od té doby až do roku 1993 zde byla vojenská posádka.

Po odchodu armády z Příchovic 11. listopadu roku 1993 začalo jednání OÚ Příchovice se státními orgány k bezplatnému převedení vojenského majetku na obec. Po odsouhlasení tohoto kroku vládou byla část majetku nezatížená restitucí 11. listopadu 1997 převedena na obec. Zámek připadl restituentům a v současnosti slouží ke kulturním a společenským účelům. Konají se zde koncerty vážné hudby - v květnu Slavnosti pivoněk s bohatým hudebním programem a každoročně v září jeden z koncertů Heydnových slavností. Hojně navštěvované jsou vystoupení ženského pěveckého sboru Carmina z nedalekých Přeštic.

Více info: http://www.prichovice.cz/obec-61/zajimavosti-z-obce/prichovicky-zamek/

Zdroj a foto: http://www.prichovice.cz/obec-61/zajimavosti-z-obce/prichovicky-zamek/