Nováček na naší farmě – plemeno limousine

Plemeno vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie. Tato oblast je klimaticky poměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až 1000 m. Až do první poloviny 20. století bylo plemeno využíváno k tahu. K této práci byla vybírána zvířata velkého tělesného rámce, s velmi dobře vyvinutou svalovinou a pevným postojem, která byla schopna velké zátěže i přes poměrně jemnou kostru. Selekce na tyto vlastnosti dala předpoklad pro vznik typicky masného plemene s velkým podílem svaloviny a nízkým podílem tuku. Plemeno limousine je dnes druhé nejpočetněji chované masné plemeno ve Francií, odkud se hojně rozšířilo také do celého světa.

Plemeno se vyznačuje dobrou chodivostí, pastevní schopností, při vysoké konverzi objemných krmiv. Krávy vykazují dobré mateřské vlastnosti a jsou dostatečně mléčné. Předností je dobrá plodnost s příznivým mezidobím, dlouhověkost a především snadnost telení. Pro tyto vlastnosti je hojně využíváno i v užitkovém křížení. Počátkem devadesátých let bylo plemeno limousin nejvíce využíváno v inseminaci v rámci užitkového křížení s naší populací skotu (nejčastěji s českým strakatým skotem). První nákupy čistokrevných zvířat v roce 1990 pocházely z Maďarska a založily chov v pěti zemědělských podnicích. Ostatní chovy limousina jsou již převážně z Francie. Inseminace prověřenými býky z Francie v rámci čistokrevné plemenitby přinesla i výrazné zlepšení růstové schopnosti telat. To spolu s vynikající masnou užitkovostí plemene přineslo i značný zájem chovatelů o toto plemeno. Nejvíce je limousin využíván v užitkovém křížení.

Barva je červená až cihlová po celém plášti, jen mulec, končetiny a okolí očí jsou světlejší. Krávy dosahují živé hmotnosti 600 – 750 kg při výšce v kohoutku asi 137 cm, býci hmotnosti 1100 – 1400 kg při výšce asi 143 cm. Býci vybraní k plemenitbě dosahují denních přírůstků 1300 g, ve výkrmu nemají sklon k tučnění a jatečná výtěžnost je vysoká. Zvířata jsou nápadná výrazným osvalením, především kýty, beder a plece. Plemeno je rohaté, ale v poslední době šlechtění směřuje ke zvyšování podílu geneticky bezrohých jedinců – bezrohá zvířata od roku 2018 chováme i u nás na farmě.

Zajímavostí je, že nástěnné malby skotu v Lascaux ve Francii se podobají dnešním limousinům.

Zdroje: wikipedia.org a http://www.cschms.cz

Foto: Galloway farma